/

 

 

Privacyverklaring

Ratium B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Ratium B.V., bekend onder de naam Ratium Financiële Dienstverlening, is gevestigd op De Run 4312F in Veldhoven en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17109698. U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres info@ratium.nl of telefoonnummer 040 295 4900. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens door deze in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens te verwerken. 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens die we nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn en te voldoen aan eisen van uw verzekeraar en/of geldverstrekker. Dit doen wij uit belang van de overeenkomst die wij met u hebben. Ook verzamelen wij op onze website technische, functionele en analystische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, uw gebruiksgemak en het optimaliseren van de website. U kunt u in uw browserinstellingen afmelden voor cookies.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht inhoudelijke gegevens 10 jaar te bewaren. Wij bewaren overige gegevens tenminste voor zolang uw financiële product(en) via onze dienstverlening lopen. Op het moment dat u geen financiële producten meer via ons heeft lopen zullen wij de overige gegevens uit ons systeem verwijderen binnen een tijdsbestek van drie maanden.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer je geen persoonsgegevens wil verstrekken

Indien u geen persoonsgegevens verstrekt kunnen we niet voor u adviseren en/of bemiddelen in verzekeringen en/of kredieten. Als u ons verzoekt de gegevens te verwijderen gedurende de looptijd van uw, via ons lopende, financiële product(en) kunnen wij u niet garanderen dat we aan onze zorgplicht kunnen voldoen. Dit kan er voor zorgen dat u niet op de hoogte wordt gebracht van contracten met derden die automatisch verlengd worden en dat wij u niet kunnen helpen in geval van schade. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je persoonsgegevens

Wij willen u informeren dat u de mogelijkheid hebt om de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Om dit te doen dient u ons een verzoek te sturen via e-mail. Hetzelfde geldt voor wanneer u een verzoek in wilt dienen voor gegevensoverdraagbaarheid om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens?

We helpen u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uit komt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens en door contact met hen op te nemen.

Laatste wijziging: 24/05/2018